Date cu Caracter Personal

Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal se aplica datelor personale ale clientilor nostri, inclusiv datele colectate, utilizate sau dezvaluite in timp ce utilizeaza site-ul companiei noastre, disponibil la adresa www.casaluica.ro.

Apreciem încrederea pe care o ai în noi prin împărtășirea datelor personale cu noi. Ne angajam să procesam datele dvs. personale in mod corespunzator si sa protejam confidentialitatea datelor personale furnizate de dvs in conformitate cu prevederile Regulamentului General privind Protectia Datelor (UE) 2016/679. Vom lua toate măsurile rezonabile pentru a va proteja datele cu caracter personal împotriva utilizării incorecte și pentru a le menține în siguranță. Credem că este important să va informăm despre modul în care vom folosi datele dvs. personale. Prin urmare, va încurajăm să cititi cu atenție Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Cand sunt colectate datele:

Datele tale cu caracter personal sunt colectate in momentul in care plasezi o comanda pe site-ul casaluica.ro

Nu prestam servicii si nu livram minorilor bunuri decat in cazurile exprese prevazute de lege.

Compania noastra nu urmareste in activitatile sale de prelucrare de date, prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor, cu varsta sub 16 ani. Nu realizam activitati promotionale de marketing direct catre minori.

Orice persoana care ne furnizeaza datele personale garanteaza ca este major, respectiv are capacitate deplina de exercitiu. In cazul in care are totusi loc o procesare a datelor cu caracter personal pentru o persona care nu este majora, vom sista procesarea acestor date odata cu luarea la cunostinta a acestui fapt.

Orice prelucrare a datelor cu caracter personal ale minorilor se realizeaza in conformitate cu cerintele legale si in cazuri strict determinate. Minorii care nu au implinit varsta de 16 ani pot achizitiona servicii, solicita si primi comunicatii de la compania noastra numai daca au acordul reprezentantului sau tutorelui legal, conform legii.

Ce fel de date personale sunt colectate?

Pentru plasarea unei comenzi, iti solicitam sa ne furnizezi numele complet, adresa de email, numarul de telefon si adresa de livrare.

La ce folosim aceste date?

Datele tale personale vor fi utilizate pentru a-ti confirma pe email plasarea unei comenzi, pentru a te contacta telefonic in legatura cu aceasta si pentru a livra produsele comandate.

Unde sunt stocate datele?

Datele clientilor nostri sunt stocate in panoul de administrare al site-ului casaluica.ro

Cine are acces la datele tale?

La aceste date are acces proprietarul casaluica.ro

Doar in momentul livrarii sunt transmise catre soferul livrator.

Datele tale nu vor fi transmise catre alte terte parti.

Drepturi

Aveți dreptul de a accesa, corecta sau șterge datele dvs. personale. În unele cazuri, aveți și alte drepturi, spre exemplu, vă puteți opune ca noi să vă utilizăm datele sau solicitați portabilitatea lor astfel cum vom explica detaliat mai jos.

Aveti dreptul sa ne cereti accesul la datele dvs. personale care sunt in posesia noasta. Vă reamintim că, dacă sunteți utilizator înregistrat al sistemului online de comenzi, puteți verifica aceste informații și în secțiunea corespunzătoare datelor dvs. personale.

Aveti dreptul de modificare si stergere a datelor dumneavoastra cu caracter personal, in special a datelor incomplete sau inexacte de exemplu, in cazul in care unele dintre datele personale pe care le-ati furnizat (numar de telefon, adresa e-mail, persoana imputernicita etc.) nu mai sunt actuale.

Aveti dreptul să ne solicitati să rectificăm datele pe care le avem deja.

Aveti dreptul sa ne solicitati să vă ștergem datele în măsura în care acestea nu mai sunt necesare pentru scopul pentru care este nevoie să le prelucrăm astfel cum v-am informat mai sus sau în cazul în care nu mai avem legitimitatea de a face acest lucru.

Aveti dreptul de restrictionare a prelucrarii si de a va opune prelucrarii datelor personale care va privesc.

Aveti dreptul de a solicita portabilitatea datelor cu caracter personal, ceea ce inseamna ca veți avea dreptul să primiți datele personale pe care ni le-ați pus la dispoziție într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, pe care să îl puteți transmite altui operator în mod direct, cu condiția să fie posibil din punct de vedere tehnic.

Aveti dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale adoptata exclusive pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, prin mijloace automate.

Dacă ne-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. în orice scop, aveți, de asemenea, dreptul să îl retrageți în orice moment.

Aveti de asemenea dreptul de a depune o plângere la autoritatea competentă de control al protecției datelor, respectiv catre : Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Adresă: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, tel. +40.318.059.211; +40.318.059.212, Fax: +40.318.059.220, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro web-site: www.dataprotection.ro